ΤΟ ΕΡΓΟ

Έργο CardioFit
Κωδικός έργου ΚΜΡ6-0076626 της Δράσης ‘Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας’ του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μακροχρόνιου προγράμματος θεραπευτικής γύμνασης και αξιολόγησης, από επαγγελματίες άσκησης και υγείας, των ανατομικών και λειτουργικών προσαρμογών της άσκησης σε ασθενείς και αθλητές με καρδιαγγειακά νοσήματα.

 Ουσιαστικά αποτελεί ένα πρόγραμμα καταγραφής και παρακολούθησης της καρδιαγγειακής αποκατάστασης με τη μορφή συστηματικής άσκησης του ασθενούς τόσο στην οικεία του όσο και σε χώρους άθλησης, το οποίο θα συμβάλλει στην πρόληψη εμφάνισης καρδιαγγειακού συμβάντος σε συνθήκες κόπωσης και κατά την ηρεμία αλλά και στη σταδιακή αποκατάστασή του ασθενούς που ασκεί μία σωματική δραστηριότητα.

Ανάλογα με τη λειτουργική ικανότητα και τα προβλήματα υγείας που παρουσιάζει το άτομο, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση ζωτικών σημείων του ασθενούς (όπως αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, κορεσμός οξυγόνου, θερμοκρασία σώματος) ο επαγγελματίας άσκησης θα δημιουργεί ένα εξατομικευμένο, στοχευμένο πρόγραμμα άθλησης με απώτερο στόχο την αποκατάστασή του με τη βοήθεια της σωματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσής του και κατ επέκταση της ποιότητας ζωής του πάσχοντα.

Παράλληλα, μέσα από το έργο θα επιδιωχθεί η παρακίνηση των ασθενών να παραμένουν προσηλωμένοι στο πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητάς, με σκοπό τη γρηγορότερη επανένταξή τους στην καθημερινότητά τους.

Image Female athlete