Νέα του έργου

Έργο CardioFit
Κωδικός έργου ΚΜΡ6-0076626 της Δράσης ‘Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας’ του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου με τίτλο “Cardiofit”

Συνάντηση Εταίρων

share

Την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση (kick-off meeting) πραγματοποίησαν ο συντονιστής και στελέχη από τους δύο (2) εταίρους του ερευνητικού έργου με ακρωνύμιο: Cardiofit και κωδικό ΚΜΡ6-0076626 της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25/10/2021, μέσω της πλατφόρμας Zoom, όπου και υπήρξε αναφορά στη γενική περιγραφή του έργου και τις επιμέρους ενότητες εργασίας, το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα. Τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύτηκαν για την ορθή υλοποίηση των επιμέρους καθηκόντων τους, ώστε το έργο να υλοποιηθεί εμπρόθεσμα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός μακροχρόνιου προγράμματος θεραπευτικής γύμνασης και αξιολόγησης, από επαγγελματίες άσκησης και υγείας, των ανατομικών και λειτουργικών προσαρμογών της άσκησης σε ασθενείς και αθλητές με καρδιαγγειακά νοσήματα.

Το Cardiofit έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου με σκοπό: α) τη διαχείριση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και την πρόληψη εμφάνισής τους σε χρήστες που ασκούν σωματική δραστηριότητα καθώς και β) τη στήριξη των ιατρών τους στην εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών και στην παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών.

Έναρξη έργου: 7/10/2021 και λήξη έργου: 7/10/2023 (διάρκεια: 24 μήνες).

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

  • Εταιρία Tessera Multimedia, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών.
  • Το ‘Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ / ΕΛΚΕ ΑΠΘ’, σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς με καρδιαγγειακά και άλλα χρόνια νοσήματα, ενώ περισσότεροι από 200 ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα ασκούνται κάθε χρόνο δωρεάν στα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής.

Δείτε ακόμη