Νέα του έργου

Έργο CardioFit
Κωδικός έργου ΚΜΡ6-0076626 της Δράσης ‘Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας’ του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Συναντήσεις των εταίρων του έργου Cardiofit

Συνάντηση Εταίρων

share

Πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, διαδοχικές συναντήσεις του συντονιστή και στελεχών των εταίρων του έργου Cardiofit με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης. 

Στην πρώτη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την 1/3/2022, έγινε παρουσίαση από τον Leonard Shtika, που αφορούσε την ανάλυση και την εικαστική σχεδίαση της εφαρμογής που πρόκειται να υλοποιηθεί.

Στο πλαίσιο της επόμενης συνάντησης, που έγινε στις 19/4/2022, συζητήθηκαν θέματα όπως:

  • Η Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας
  • Ο τρόπος καταγραφής των Εργαστηριακών εξετάσεων(Lab tests)
  • Η τήρηση των Ιατρικών αρχείων (Medical files)
  • Οι υποψήφιες συσκευές (Smartwatch κ.α.) που θα χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες

Οι συναντήσεις έγιναν διαδικτυακά, με χρήση της πλατφόρμας zoom

Δείτε ακόμη